LOADING

Type to search

Hrvatski paraolimpijski odbor

HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR Redovna Skupština i uspješan plov HPO-a u teškim vremenima

HPO uspješno brodi sve prepreke i izazove

U splitskom hotelu Lav održana je redovna Skupština Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO).

Nakon uspješnih nastupa na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020. i Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, aktivnosti HPO usmjerene su na PI Pariz 2024., te na ZPI Cortina 2026.

U proteklom ciklusu uspješno smo prebrodili sve prepreke i izazove koje nam je donijela pandemija virusa COVID-19, a najvažnije je da nismo imali zdravstvenih problema prilikom nastupa naših sportaša i članova tima te smo zadržali statuse svih sportaša i svih uključenih u paraolimpijske programe te programe HPO-a,” istaknuo je predsjednik HPO-a Ratko Kovačić u svom izlaganju.

Predsjednik HPO Ratko Kovačić

Poslovnu godinu završili smo pozitivno uz veliki angažman i čestu promjenu planova zbog neispunjenja dodatnih financijskih sredstava koje smo očekivali iz Državnog proračuna,” dodao je.

Na temelju rada i rezultata u proteklom paraolimpijskom ciklusu definirana su poboljšanja kako bi se uskladili programi za tekući paraolimpijski ciklus.

Plan javnih potreba HPO za 2023. godinu iznosi 6.340,473 eura od čega je 4.735.635 eura planirano iz Državnog proračuna, a ostalo iz vlastitih sredstava.

Temeljem upute Ministarstva turizma i sporta napravljen je Operativni financijski plan u iznosu 5.023,450 eura od čega je 2,9 mil. eura osigurano iz Državnog proračuna, dok se 1,773.206 eura očekuje osigurati iz dodatnih sredstva rebalansom DP, a ostalo iz vlastitih sredstava. Hrvatski paraolimpijski odbor sklopio je Ugovor o financiranju programa javnih potreba sa Ministarstvom turizma i sporta.

Pokrivenost Programa javnih potreba iz sredstava Državnog proračuna za 2022. bila je na najnižoj razini od 2014. i iznosila je 57,78 % a s obzirom na ove godine do danas odobrena sredstva iz DP mogla bi pasti na 47 % .

Dobili smo obećanje od MINTS da će se u idućim Izmjenama i dopunama DP za 2023 uzeti u obzir realne potrebe HPO a i iznos financiranja povećati,” istaknuo je Kovačić.

Na Skupštini je naglašeno kako se HPO redovito kandidira za sudjelovanje u projektima financiranim preko Erasmus+ Sport fonda što omogućuje otvaranje novih programa koji se ne bi mogli voditi preko redovnog financiranja. Osim projekata koji su u procesu, HPO se prijavio kao partner na još nekoliko projekta čiji rezultati se očekuju do kraja 2023. godine.

Istaknuta je i važnost Projekta jačanja kapaciteta članstva HPO kroz jačanje stručnog rada.

Projekt ima za cilj snaženje članica Hrvatskog paraolimpijskog odbora počevši od nacionalne, preko županijske do gradske razine te osnaživanja stručnog rada u parasportu.

Projektom financiranja stručnog rada za razvoj parasportova profesionalno se angažiraju treneri u članicama HPO u okviru gradskih, županijskih i nacionalnih parasportskih saveza.

U Projektu je u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. angažirano je 42 stručnih osoba, od toga 30 trenera, te 12 voditelja sportske poduke. U ovom projektu do prosinca 2022. uključeno je ukupno 490 djece s poteškoćama u razvoju. Uključeno je 10 nacionalnih parasportskih saveza, tri županijska parasportska saveza, te šest gradskih parasportskih saveza.

Na Skupštini je istaknuto kako su novim Zakonom o sportu, koji je stupio na snagu prvim danom ove godine, izjednačena prava paraolimpijaca i olimpijaca, pa je sada u Zakonu o sportu uključeno pravo na trajnu naknadu osvajačima medalja na svjetskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama, a i trenerima paraolimpijaca utvrđeno je pravo na trajnu naknadu te se uskoro i očekuje donošenje pravilnika o ostvarenju tih prava.

Zakon donosi i potrebu za kontinuiranu odgovarajuću razinu financiranja javnih potreba u parasportu.