LOADING

Type to search

Du Sportivo© Mentalno zdravlje i Prevencija

PORTAL BOLJI OD LIJEKA – “ZA DUŠU” Vodeći hrvatski stručnjaci o mentalnom zdravlju i prevenciji istog

Portal za Vašu dušu i zdraviji život!

Tekst Glavnog urednika Portala: Prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Portal Hrvatskog instituta za istraživanja i edukaciju o mentalnom zdravlju Pro Mente Empathica predstavlja nastavak obiteljske revije za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju Pro Mente Croatica. koja je u razdoblju od 1997. do 2006. izlazila pod sloganom „Zdrav duh u zdravom narodu“. Imajući u vidu stav Svjetske zdravstvene organizacije kako “Nema zdravlja bez duševnog zdravlja”, a duševnog zdravlja nema bez kulture empatije i suosjećajne zajednice, kao i sve veću potrebu za edukacijom u oblasti “Zaštite i unapređenja individualnog i kolektivnog duševnog zdravlja” – ponovno pokrećemo ovaj Portal za dušu.

“Klik” na sliku vodi na predivan tekst “Možemo Bolje”

Duševno zdravlje je blisko povezano s psihokulturom, odnosno kulturom duše (cultura animi) i kvalitetom međuljudskih odnosa. Kultura predstavlja način na koji živimo, kao i vrijednosti koje slijedimo i stvaramo. Kultura empatije igra važnu ulogu u oblikovanju našega zdravlja, a nije ništa manje važna od uloge gena. Način kako definiramo i doživljavamo sebe, druge i svijet bitno određuje naše ponašanje i našu osobnost i u zdravlju i u bolesti.

Tekst Portala Instituta “Kako smanjiti sklonost depresiji?” od srca bismo svakome preporučili, jer je prepun stručnih praktičnih savjeta za sretan i ispunjen život. 

Svatko od nas je jedinstvena i neponovljiva osoba sa specifičnom životnom poviješću, sustavom vjerovanja i komunikacijskim stilom. Povećanje mentalnog, socijalnog i duhovnog kapitala, odnosno promicanje dobrih međuljudskih odnosa, duhovnih i moralnih vrijednosti suosjećajnog društva i empatijske civilizacije blisko je povezano sa zaštitom i unapređenjem duševnog i duhovnog zdravlja.

Kriza koja se sve više produbljuje posljednjih godina, posebice tijekom COVID-19 pandemije i rata u Ukrajini, negativno se odražava kako na zdravlje pojedinaca, tako i na zdravlje cijele nacije. Ne radi se samo o lokalnoj i regionalnoj krizi već o globalnoj krizi, o krizi naše civilizacije…

Tekst patera Mija Nikića “Užas zamrznut u pamćenju” osvješćuje i donosi spoznaju utjecaja psihotrauma na osobu

U medijima se nudi obilje teorija i informacija o čovjeku, smislu njegova postojanja, motivima njegova ponašanja, o duševnom zdravlju i duševnim poremećajima. Problem nije u nedostatku informacija, već što raditi s “pravom džunglom proturječnih informacija”, sve većom banalizacijom svega i svačega, nedostatkom empatije i porastom dyspatije, gubitkom privatnosti, sve većim raslojavanjem društva, rastućim egocentrizmom, individualizmom, barbarizmom, spektakularizmom, senzacionalizmom, egzibicionizmom, narcisizmom, hiperseksualizacijom, pornografizacijom, mediokritetstvom, kakistokracijom…

Izvrsna suradnja na relacijama psihijatar – pacijent i pacijent – psihijatar ključna je u liječenju duševnih bolesti i poremećaja

U donošenju važnih odluka treba znati sistemski interpretirati informacije, kritički vrednovati, ispravno razumjeti i sintetizirati, racionalno, logično, dobronamjerno i kreativno ih rabiti. Mogućnosti manipulacije ljudima nikada u povijesti nisu bile veće, ali ni mogućnosti kreativne suradnje u izgradnji suosjećajnog društva i empatijske civilizacije mira, ljubavi i opće dobrobiti. Za 21. stoljeće se kaže da će biti „Stoljeće kreativnog uma, ili ga neće biti“, posebice sada kada imamo izbor između mogućnosti „mračne Anti-utopije“, kako je to rekao ruski predsjednik Putin u Davosu 2021. godine i izgradnje empatijske civilizacije umjesto sukoba civilizacija.

Glavni urednik: prof. dr. sc. Miro Jakovljević, professor emeritus, Urednici: prof. dr. sc. Darko Marčinko, prof. dr. sc. Robert Likić, izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Urednički odbor: doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, dr. sc. Helena Dukić, Đurđica Gatjal, bacc. paed., Nada Hančević Horvat, prof., dr. sc. Nenad Jakšić, mag. psych., doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč; prof. dr. sc. Mijo Nikić 

Zadaća Portala Pro Mente Empathica jest u “Pružanju praktičnih znanja, vještina i umijeća u oblasti duševnog, socijalnog i duhovnog zdravlja, te izgradnje suosjećajnog društva i kulture empatije“. Utemeljenost na znanstvenim činjenicama i dokazima, te primjenjivost i korisnost u svagdanjem životu temeljna su načela. Ponuđena znanja i informacije bit će usmjereni na razvijanje tehnika samopomoći i uzajamne pomoći nužnih za uspješnije pravodobno prepoznavanje i rješavanje različitih vrsta psihosocijalnih, duhovnih i zdravstvenih problema.

Preporučujemo i izvrstan tekst Mala škola ljubavi: zaljubljenost, ljubav i ljubomora koji odgovara na mnoga važna pitanja o ljubavi koja je “pokretač svijeta”

Naši ciljevi su usmjereni i na promicanje partnerstva između zdravstva i osiguranika, između liječnika i pacijenata, između pomagača i onih kojima se pomaže, a sve to s težnjom ka boljem, sretnijem i zdravijem životu svih nas.

Promicanje učeće organizacije, kreativnosti i fair play odnosa u privatnom, poslovnom i javnom životu, te samopoštovanja, kao i poštovanja i uvažavanja ljudskih prava drugih osoba, pozitivnog, slobodnog i inovativnog mišljenja, solidarnog, kooperativnog i stvaralačkog ponašanja, vrlo su važni ciljevi naše revije.

Pro Mente Empathica je “Portal za vašu dušu i zdraviji život“, za sretniju i još ljepšu Lijepu nam našu, te promicanje kulture empatije i globalnog zdravlja, kao i empatijske civilizacije ljubavi u našoj regiji